Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och Svenska som andraspråk åk 1-3

Skapad 2020-11-26 13:53 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I ämnet svenska ingår läsa, skriva och tala.

Innehåll

Läsa: 

Alla elever som börjar i ettan har kommit olika långt i sin läsutveckling. Några har knäckt läskoden och andra håller på att lära sig alla bokstäverna och deras ljud. Vår strävan är att möta alla där de befinner sig.

Vi arbetar mycket med ljudanalys. T.ex "Var i ordet hör man bokstaven r?" för att bygga upp en förståelse av att ord är uppbyggda av olika bokstavsljud.

Vi förstärker även bokstavsinlärningen med handalfabetet från teckenspråket. Det är bra att använda många sinnen vid inlärningen.

De elever som redan kan bokstäverna får utmaningar och uppgifter på sin nivå. 

Vanligt förekommande ord som t.ex. en, ett och, du, vi osv tränar vi in som ordbilder.

Alla elever har en läsebok " Vips" och de tillhör en läsgrupp på ca 10 elever. 

Till läsning hör inte bara avkodning utan även att kunna tolka och förstå det man läser. Det tränar vi genom att tillsammans samtala om lästa texter. I början på ettan samtalar vi främst om texter vi lärare läser för eleverna. Men i takt med att läsförmågan ökar så bearbetas även texter som eleverna läser själva.

Varje termin bedöms elevernas läsning enligt Skolverkets bedömningsstöd och detta förs in i en matris där ni kan följa ert barns utveckling.

Skriva:

Skriva tränar vi mycket i skrivpar. Det innebär att 2 elever tillsammans skriver på en IPad. Den ena eleven formulerar meningen som ska skrivas och den andre eleven skriver. Sedan byter de roller. Appen de använder heter Skolstil och fördelen med den är att eleverna hör bokstävernas ljud när de skriver. Sedan blir ordet uppläst för dem och det skapar ofta frågor och intresse om hur ett ord ska stavas. 

I ettan kopplas skrivuppgifterna till läseboken eller till de aktuella SO och NO teman som klassen arbetar med. Arbetet kommer att variera mellan olika genrer som faktatexter, berättelser, sagor osv.

Vi tränar redan från början att meningar skrivs med stor bokstav först och punkt eller annat skiljetecken i slutet.

Att skriva med penna är också något som vi tränar. I början kräver formandet av bokstäver stor koncentration och möda. Därför är det bra om de håller i pennan på rätt sätt och att de skriver bokstäverna uppifrån och ned. 

Även skrivkunskaperna bedöms varje termin enligt Skolverkets bedömningsstöd  och detta förs in i en matris där ni kan följa ert barns utveckling.

 

Tala

Att våga säga vad man tycker och att kunna tala inför andra är viktigt. Därför arbetar vi mycket med att få alla delaktiga i samtal. Att kunna lyssna på andra är inte helt enkelt och det tränar vi också mycket på. 

Att berätta och förklara så att andra förstår och att kunna hålla sig till en röd tråd behöver också övas i många olika sammanhang och skolämnen.

Även detta bedöms varje termin och skrivs in i matriserna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: