Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtiden Jul i Eritrea

Skapad 2020-11-26 14:24 i Marklundskolan F-6 + 7-9 Västerteg
Temaplanering för Högtiden Jul i Eritrea
Grundskola 5 – 6 Modersmål
I denna arbetsområde arbetar vi muntlig och skriftligt med högtiden ``jul`` i hemlandet Eritrea och traditioner kring dess.Dessutom ska vi göra jämförelser med den svenska julen.

Innehåll

Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna:

 • Redovisa om den Eritreanska julen 
 • Jämföra likheter och skillnader mellan den eritreanska och den svenska julen
 • Beskriva hur man firar jul i Eritrea

Undervisning och övning

För att nå målet kommer vi att arbeta genom att:

 • Ta reda på fakta om den eritreanska högtiden jul och hur det firas.
 • Läraren guidar eleverna att använda olika källor som böcker, fakta texter med länkar till internet.
 • Eleverna får använda Venn-diagram för jämförelser mellan den eritreanska och den svenska julen. 
 • Eleverna får använda sig av mind maps och stöd ord för underlätta muntliga presentationer
 • Titta på filmer om julen i Eritrea.
 • Diskutera julfirande i olika kulturer och religioner.
 • Förbereda inför den muntliga redovisning. 

Vi kommer att arbeta i detta för 4 veckor - (v. 46 - 49)

För att hela processen med högtiden jul blir färdig ska eleverna få jobba enskilt och i par:

 • Söka och sammanställa informationen och göra en presentation.
 • Under temaarbete ska eleverna få diskutera och förklara för varandra. 
 • Skriva en fakta text om högtiden jul in Eritrea
 

 Bedömning

Efter avslutat tema ska eleverna kunna att:

 • Berätta vad en högtid är samt hur det firas i olika sammanhang 
 • Nämna några högtider som firas där modersmålet uttalas. 
 • Redovisa om den eritreanska julen
 • Nämna några likheter och skillnader mellan den svenska och eritreanska julen.
 • Känna igen en fakta text och en beskrivande text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Hög tid för högtid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Heliga platser, ritualer och högtider.
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och högtider.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och högtider.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och högtider.
Kristendomen och dess högtider och traditioner.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt julens betydelse för kultur och samhälle i Eritrea med jämförelse av den svenska julen.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt julens betydelse för kultur och samhälle i Eritrea med jämförelse av den svenska julen.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt julens betydelse för kultur och samhälle i Eritrea med jämförelse av den svenska julen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: