Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talking about stuff

Skapad 2020-11-26 14:13 i Resursskola Kristianstad
speaking about well known subjects
Grundskola 7 – 9 Engelska
You will practise speaking about well known subjects together with your school mates

Innehåll

You will practise speaking about well known subjects

like interests, feelings, relations, opinions and ethical questions

together with your school mates

 

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

·         bli säkrare på att uttrycka dig i tal genom att samtala på engelska

·         utveckla strategier för att förbättra din förmåga att uttrycka dig i talad engelska

·         utveckla din förmåga att interagera med andra elever på talad engelska

Arbetets innehåll

Ämne: Speaking

Lyssna, samtala och interagera:

·         tränar på att samtala om välbekanta ämnen som intressen, aktiviteter, relationer och känslor

·         tränar på att anpassa språket efter mottagare och sammanhang

·         tränar på att uttrycka åsikter och etiska ställningstagande genom att diskutera och argumentera på ett sätt som leder diskussionen framåt

Arbetssätt och redovisning

Du arbetar i grupp med olika diskussionsfrågor.   

 Du kommer få visa din kunskap genom:

·         samtal och diskussioner 

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer jag att bedöma din förmåga att lyssna, samtala och interagera på muntlig engelska på ett sätt som leder samtalet framåt.

Reflektion och utvärdering

Har du nått målen för arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.      

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Talking about stuff

 • En  E 9   Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9   I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulerar sig anpassat
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: