Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt framförande Fördjupning 1900-talet

Skapad 2020-11-26 14:37 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Muntligt framförande av fördjupningsarbetet om 1900-talet
Grundskola 9 Svenska SO (år 1-3)
Muntligt framförande av fördjupningsarbete om 1900-talet

Matriser

Sv SO
Argumenterande tal

Har ännu inte uppnått E-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Struktur och innehåll
Framförandet med struktur - inledning, huvudinnehåll och avslutning.
Otydlig och rörig struktur t.ex. saknas två eller tre delar. Innehållet är otydligt och rörigt.
Eleven genomför en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande struktur - de tre delarna finns med. Avslutningen eller inledningen kan vara kort och otydlig. Innehåll måste gå att förstå i sin helhet.
Eleven genomför en utvecklad muntlig redogörelse med fungerande struktur där alla tre delarna finns med. Någon av de tre delarna kan vara outvecklad. Innehållet måste ha en tydlig röd tråd som är lätt att följa.
Eleven genomför välutvecklad muntlig redogörelse med väl fungerande struktur där alla tre delarna är välutvecklade och fungerar väl tillsammans. Innehållet har en genomgående tydlig utvecklad röd tråd.
Anpassning till syfte
Framförandet med anpassning till syfte att förklara och resonera kring orsak och verkan, och hur används historia används i olika sammanhang - litteratur.
Förklaringarna är otydliga - fragmentariska eller saknas. Resonemangen är otydliga och röriga eller saknas.
Förklaringar finns, om än något otydliga. Resonemangen är enkla och outvecklade. Försök till att förklara orsak och verkan finns men lämnas outvecklade.
Tydliga förklaringar finns. Tydliga och utvecklade resonemang finns. Orsak och verkan förklaras ordentligt med förtydligande exempel finns.
Utvecklade förklaringar med välvalda exempel. Resonemangen är välutvecklade och nyanserade. Orsak och verkan förklaras utförligt med välvalda exempel.
Anpassning till mottagare
Framförandet med anpassning till mottagare t.ex. ögonkontakt med lyssnarna, resonemangen går att förstå och följ; förklarar ord och begrepp. Användning av förtydligande hjälpmedel t.ex. PP eller Keynote.
Eleven läser mer eller mindre innantill och gör få eller inga ansatser till att titta upp. Få eller inga strategier används för att fånga lyssnarnas intresse. PP:n eller Keynoten har alltför mycket text och irrelevant information, så att den förtydligande funktionen går förlorad. Den stör mottagarens uppmärksamhet.
Eleven gör flera tydliga försök att titta upp från anteckningar/stödord. Eleven försöker använda ett par strategier för att fånga lyssnarnas intresse. Använder ämnesspecifika begrepp utan att förklara dem. PP:n/Keynote används och har mycket text och information, trots det har den en något förtydligande funktion.
Eleven talar mestadels fritt utifrån anteckningar. Eleven använder tydliga strategier i sitt tal för att göra innehållet intresseväckande för lyssnarna. Förklarar något eller några ämnesspecifika begrepp. PP:ns/Keynotens information består av relevant information och har en förtydligande funktion.
Eleven talar fritt och tar ibland stöd i sina anteckningar. Eleven använder strategier på ett medvetet och välfungerande sätt i sitt tal för att fånga lyssnarnas intresse. Förklarar ämnesspecifika begrepp. PP:ns/keynotens information är välvald och fungerar som ett komplement till den muntliga presentationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: