👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So religion åk 1

Skapad 2020-11-26 14:47 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under det här området kommer du att lära dig om religion i närområdet och högtider samt berättelser ur bibeln och nordisk mytologi.

Innehåll

Mål för eleven

 • Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Du beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. 
 • Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 •  

Undervisningens innehåll

Förslag på innehåll:

 • Gruppdiskussioner kring elevnära livsfrågor.
 • Läsa, lyssna, titta på olika informationskällor.
 • Skapa, rita, skriva om ämnet.
 
Hur tar vi reda på elevernas förförståelse/förkunskaper?
 • VÖL
 • Tankekarta

 

Genomförande

Förslag:

Förslag på innehåll:

 • Gudar och badkar på SLI (Koppla till veckodagarna)
 • SLI Nordisk mytologi
 • Bibliska berättelser på Youtube
 • Göra häften till berättelserna
 • Titta på julkrubban i centrum
 • Bibelhistorier, skapelseberättelsen och Noas ark.
 • Läsa ur Barnens bibel
 • Faktatexter: varför firar vi advent, jul och lucia (lärarhjälpen.se)
 •  Nordiskmytologi.se (bygg vidare på det i vår med olika arbeten som tex häften, göra egna keynotes.)

Bedömning

 • Du kan prata och delta i samtal om elevnära livsfrågor.
 • Du kan ge exempel på en plats för religionsutövning.
 • Du kan berätta om en eller flera händelser från Bibeln.
 • Du kan berätta om hur veckans dagar fått sina namn.

Mer än godtagbara kunskaper

Du kan ge flera exempel på något av ovanstående

Vi kommer att bedöma eleverna på ett eller flera av följande sätt:

 • muntligt
 • skriftligt
 • skapande
 • exit-ticket
 • helklass, grupp, enskilt 
  etc

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera undervisningen genom att använda oss av elevernas bedömningsunderlag och våra gemensamma reflektioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3