Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Värsta bästa nätet!

Skapad 2020-11-26 15:30 i Svanberga skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Ett arbetsområde där det härliga farliga livet på internet diskuteras och eleverna får ta ställning i olika dilemman. Eleverna ska ges tillfälle att skapa sig ett tryggare och roligare liv på nätet. De ska även lära sig att bli mer källkritiska och lära sig känna igen fejkade nyheter. Vi använder oss av Boken Värsta bästa nätet av Maria Dufva och även skolmaterialet kopplat till boken.

Innehåll

Förmågor

 •  Att kunna använda språket för att kommunicera och samtala kring ungas liv på nätet. 

 • Att få större kunskap om och kunna beskriva de dilemman man kan hamna i när man är ute på nätet (sociala och mediala strukturer)

 • Vad olika begrepp som är kopplade till internet och sociala medier betyder.

   

Övergripande mål och riktlinjer

 • Etiskt perspektiv - Att sätta dig in i olika situationer 
 • DATE (arbetsmaterial för tillgänglighet)

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 

     Formativ

 • Din delaktighet i helklassdiskussioner
 • Din delaktighet i gruppdiskussioner
 • När du svarar/resonerar enskilt på frågor 

     Summativ

 • Arbetet avslutas med att ni ska svara på och resonera kring givna frågor i en podd!

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Lyssna på och läsa olika case/situationer. 

 • Diskutera utifrån egna och färdiga frågor.

 • Ta ställning till en experts svar/lösning. 

 • Titta på filmer - "Berätta för mig".
 • Arbetet sker enskilt, i par och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Värsta bästa nätet!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samhällsstrukturer
Du har inte uppnått målet än!
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Du har inte uppnått målet än!
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Du har inte uppnått målet än!
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Du har inte uppnått målet än!
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: