Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The one and only Ivan - animal stories

Skapad 2020-11-26 15:51 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 Engelska
We are starting up this area with a film based on a true story about a dedicated animal lover, Dian Fossey. She devoted her life to saving gorillas in Rwanda. We are also reading and listening to a fantastic true story about a real life gorilla, named Ivan, together with other amazing stories about animals.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan läsa olika typer av texter inom temat och förstå genom att återge innehållet i svar på frågor / läsförståelseövningar samt genom att kommentera och diskutera innehållet. 
 • Du visar att du kan lyssna på olika typer av texter inom temat och förstå genom att återge innehållet i svar på frågor / läsförståelseövningar samt genom att kommentera och diskutera innehållet. 
 • Du visar att du kan samtala och diskutera kring olika frågor som kommer upp i samband med texter vi läser och lyssnar på.
 • Du visar att du kan använda strategier som bidrar till att samtalet fungerar genom att t ex kommentera vad andra säger eller ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan söka information i källor från filmer, bilder och texter från olika medier och använda informationen i en egen text om ett djur. 
 • Du visar att du kan skriva en faktatext med inslag av egna åsikter på engelska. Du skriver med anpassning till mottagare. 

 

 

Undervisning

 • Vi läser och lyssnar på olika berättelser om djur. 
 • Vi tränar på att lyssna och anteckna, vi tränar på att läsa texter på olika sätt och att använda olika strategier för att förstå texten. 
 • Vi tränar på att återge och kommentera texternas innehåll. 
 • Vi gör ett läsförståelsetest.
 • Vi arbetar med ord och uttryck som har med ämnet att göra för att kunna samtala, diskutera och skriva kring ämnet.
 • Vi övar på att samtala och diskutera. Vi övar på att hålla igång samtal och diskussioner. 
 • Vi söker information från olika medier och använder informationen i en egen faktatext med inslag av egna åsikter. 
 • Vi arbetar med språkets struktur för att förbättra våra texter. 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och förstå (återge, kommentera och diskutera) olika texter vi läser och lyssnar på. (kommentar)
 • Din förmåga att samtala, diskutera och använda strategier för att hålla igång ett samtal. (matris)
 • Din förmåga att anväda information från olika medier (t ex text, bild, filmklipp) i din egen framtälling. 
 • Din förmåga att skriva en faktatext med inslag av egna åsikter med anpassning till mottagare. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Engelska muntlig interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet. Du ställer några frågor och ger samtalsstöd i form av hummanden eller nickningar.
Du använder dig av fungerande strategier för att samtalet ska flyta på. Du tar initiativ i samtalet, ställer frågor och kommenterar det som någon annan har sagt.
Du utvecklar och fördjupar samtalet med hjälp av välfungerande strategier. Du tar flera initiativ och dina frågor bidrar till att samtalet fördjupas och breddas.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott. Många ord saknas och svenska används.
Du talar bitvis med flyt. Du har förmåga att omformulera dig när du inte hittar ett ord.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt ordförråd .
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel. De grammatiska fel du gör är påverkade av svenskan.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: