Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Skapad 2020-11-26 15:46 i Slaka skola Linköping
Grundskola F Matematik
Inom arbetsområdet "Matematiska resonemang och uttrycksformer" kommer vi att arbeta med grundläggande taluppfattning, problemlösning, matematiska begrepp och uttrycksformer gällande läge, form, riktning, mönster, tid och förändring, samt träna på att forma och skriva siffrorna 0 - 9. Vi arbetar enskilt, i par, grupper eller alla tillsammans.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • genomföra den ifrån Skolverket obligatoriska "Hitta matematiken". Analysen av resultatet ligger till grund för det fortsatta arbetet

Grundläggande taluppfattning:

 • talraden 0 - 10, 0 - 20, 0 - 100
 • godtycklig ordning
 • subitisering
 • fler än/färre än
 • före/efter (talens grannar)
 • dubbelt/hälften
 • uppdelning av tal
 • operationer med tal

Problemlösning

 • Gemensam uppstart/presentation av problemet och gemensamt avslut där vi tittar på och diskuterar olika lösningar. Vi jobbar på olika sätt: enskilt, i par, grupper eller alla tillsammans
 • "Upptäcksresan" på Skolplus som utgångspunkt för arbetet med matematiska begrepp: rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

Att forma och skriva siffror 0 - 9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: