Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska, åk 6, ht

Skapad 2020-11-26 15:58 i Slaka skola Linköping
Introduktion i spanska år 6.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Grattis till att du valt att lära dig spanska! Under den första terminens spanska har du möjlighet att lära dig var spanska talas i världen, lära dig enkla fraser för att bl a berätta om dig själv och ta reda på något om en annan person samt lära dig viss grundläggande grammatik. En viktig del av undervisningen handlar också om hur man lär sig spanska och därför handlar den första terminen mycket om hur man ska gå tillväga för att lära sig spanska.

Innehåll

Detta ska du lära dig

Här är det stoff vi arbetar med under den första terminen.

- tal 0-49
- hälsningsfraser
- klockan (hela timmar)
- att förstå instruktioner och uppmaningar och kunna uppmana någon något
- att tala om djur
- adjektivets placering efter substantivet
- att fråga: ”Vad är det här?”
- att sjunga enkla sånger och rappa
- hur man lär sig ord
- att ställa och besvara enkla frågor för att få veta namn, ålder, syskon och boende
- Latinamerikas geografi
- Spaniens geografi
- var i världen spanska talas
- att tala och skriva om ett spansktalande land

Så här arbetar vi

Vi utgår från boken Vale 6 samt övningsboken, men använder oss också av material, film- och musikklipp från andra källor. Vi arbetar gemensamt, i par och enskilt.

Så här får du visa vad du kan

Först och främst visar du vad du kan genom att delta aktivt i arbetet under lektionerna i spanska. Jag som lärare söker alltid efter information om vad du kan för att kunna bedöma kvalitén i de fem förmågorna som vi tränar utifrån kunskapskraven - detta för att kunna hjälpa dig att utveckla dina förmågor i spanska varje gång vi träffas.

Rent konkret innebär det att du visar vad du kan då du :
- talar spanska i klassrummet genom att t.ex. ställa och besvara frågor, samtala, arbeta med talövningar, fråga, besvara frågor, presenterar något, berättar, beskriver eller förklarar något, etc.

- skriver spanska då du kommunicerar i skrift, gör skriftliga övningar, presentationer, skriftliga läxförhör och skriftliga prov.

- visar att du förstår tal och text genom att följa instruktioner genom att göra något, översätta, svara på frågor, följa upp svar, mm.

- visar att du har strategier för att lära spanska genom att du omformulerar, ställer frågor, övar, visar att du ser samband mellan regler och tillämpning, visar att du ser samband mellan spanska och andra språk, vågar använda spanska till det och experimentera med språket, ställer frågor, använder kroppsspråk, hjälper dina kamrater att kommunicera på olika sätt mm.

- visar att du har kunskaper om spansktalande länder och deras kultur genom att kommentera faktakunskaper och egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  A 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
  M2  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
  M2  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
  M2  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
  M2  A 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
  M2  A 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: