Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - matspjälkning, blodet, transporterna, andning och avfall Åk 8

Skapad 2020-11-26 16:16 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 Biologi
Efter att vi har behandlat området ska du: - veta att det finns två kretslopp. - veta hur hjärtat fungerar och är uppbyggt. - kunna skillnaden mellan de olika blodkärlen. - veta vad blodet består av. - känna till några blodrelaterade sjukdomar. - veta att det finns olika blodgrupper. - veta vilka avfallsämnen kroppen har och hur de lämnar kroppen. - beskriva luftens väg ner till lungorna. - varför måste vi andas. - känna till urinorganens delar. - känna till några sjukdomar som drabbar andningsorganen och urinorganen.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: