Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder (del 1) 7a

Skapad 2020-11-26 16:47 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Kemi
Tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som skapar hela den värld vi lever i. Men det räcker inte med det. Ämnen kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det kemi handlar om.

Innehåll

Veckoplanering:

 

 

Torsdag (helklass)

 Fredag (halvklass)

     

v.48

Vad är kemi?

vad kan ni sedan tidigare?

 

 

Fjärrundervisning
Genomgång av säkerhetsregler + läxan till torsdag.

Utföra dessa sidor i gleerupsportalen.se kemi7-9
-Vid experiment är säkerheten viktig
Id: a469
-Man lär sig kemi genom experiment
Id: a646

v.49

Fjärrundervisning

-Läxförhör säkerhet
Inlämning av uppgift i Unikum (Föräldrarnas medgivande/ säkerhetsregler)

Genomgång 

Utföra dessa sidor i gleerupsportalen.se kemi7-9
-Allt är uppbyggt av atomer Id: a331
-
Grundämnen Id: a497

Visa inlämningsuppgift frågor.

Lab: Vad innehåller provrören?

(beskriva egenskaper, gruppera, göra en tabell)

Utföra dessa sidor i gleerupsportalen.se kemi7-9
-Hur känner man igen ämnen? Id: a154.

 

v.50

Genomgång 

Utföra dessa sidor i gleerupsportalen.se kemi7-9
-
kemiska föreningar Id:a122 .
-jakten på de minsta byggstenarna Id:a308

Visa hur man använder en våg.

Fjärrundervisning:
Läxförhör på alla begrepp Id: a5376
Jobba med inlämningsuppgiften

- Naturvetenskapligt arbetssätt
-Laborationsrapport

v.51

Fjärrundervisning:
- Naturvetenskapligt arbetssätt
-Laborationsrapport
-Planera en laboration

Visa hur man använder en våg.

Lab:
Utför den laboration du planerade på torsdagen+ skriva en enkel rapport

v.52

 JULAFTON !!!
Jultomte | Övrigt | "jultomten"

 

     

 

 

Mål:

Kunna ge exempel på vad kemi handlar om

Förstå de säkerhetsregler som finns i samband med experiment

Veta hur en del labbutrustning ska användas

Kunna med hjälp av enkla experiment undersöka ämnens och materials egenskaper

 

Veta vad en atom är

Ha en uppfattning om hur små atomer är

Veta vad en molekyl är

Veta vad ett grundämne är

Veta ungefär hur många grundämnen som finns

Veta hur grundämnen delas in i två huvudgrupper

Känna till saker om några grundämnen

Veta vad en kemisk förening är

Känna till saker om några kemiska föreningar

Kunna använda formler och molekylmodeller för att beskriva enkla molekyler

 

Arbetsmetoder:

genomgångar, filmer

arbetsuppgifter, laborationer

 

 

Förmågor som bedöms:

 

-använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.  På detta avsnitt: söka fakta

 

-genomföra systematiska undersökningar i kemi. På detta avsnitt: genomföra laborationer på ett säkert sätt, anteckna resultat och dra någon slutsats.

 

-använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och samhället. På detta avsnitt: se begrepp och frågor

 

Hur väl du uppnår förmågorna visar du genom:

-att delta aktivt vid genomgångar och diskussioner

-att genomföra arbetsuppgifter och inlämningar

-resultat på läxförhör och laborationer

 

Uppgifter

  • Säkerhetsregler

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: