Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser - pH-skalan

Skapad 2020-11-26 16:31 i Degebergaskolan Kristianstad
Du får bekanta dig med begreppen syror, baser, indikator, pH-värde och försurning.
Grundskola 5 Kemi
Du får lära dig vad syror och baser är. Vi kommer att lära oss fakta och grundläggande begrepp om ämnet. Lär oss pH-skalan. Vi går igenom några vanliga ämnen som innehåller syror och baser, hur man mäter pH-värde och vad en indikator är. Du kommer att få genomföra laborationer som skall dokumenteras i ord och bild.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att ta till oss fakta och grundläggande begrepp genom att läsa texter och diskutera.

Vi ska genomföra laborationer där du kommer att få dokumentera dina undersökningar i ord och bild på ett vetenskapligt sätt.

Vi kommer att träna på att planera och genomföra en egen laboration. 

Bedömning och förväntad kunskap

Du förväntas delta aktivt i diskussioner och laborationer.

Du kommer att få visa att du tagit till dig viktiga begrepp muntligt och skriftligt under arbetets gång.

Laborationer ska planeras, genomföras och dokumenteras på ett vetenskapligt sätt.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Syror och Baser, blandningar och lösningar

Behöver träna mer
Når målen
Jag kan ge några exempel på sura och basiska ämnen.
 • Ke  4-6
Jag kan ge exempel på pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
 • Ke
 • Ke  4-6
Jag kan ge något exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
 • Ke  4-6
Jag kan skillnaden på en blandning och en lösning.
 • Ke  4-6
Jag kan ge exempel på och beskriva någon varningssymbol på förpackningar.
 • Ke

Laborativt

Behöver träna mer
Når målen
Jag kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
 • Ke  4-6
Jag kan göra en dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
 • Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: