Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor Åk 4

Skapad 2020-11-26 16:50 i Kungsbergsskolan Linköping
Energikällor
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Det finns många olika sorters energi som kommer från olika typer av energikällor. Vi skall jobba med olika begrepp inom ämnesområdet energi samt lära oss om energikällor och hur vi kan framställa energi (elektricitet).

Innehåll

Vi kommer nu att försöka hitta några förklaringar till vad energi är och några grundläggande energibegrepp samt lära oss om olika energikällor. Dessutom går vi igenom de vanligaste sätten att producera elektricitet, hur dessa påverkar miljön, samt hur vi alla kan bidraga till att dra ned på vår energikonsumtion. Vi går också igenom energiprincipen där vi pratar om vad det innebär och hur det fungerar kopplat till de olika energikällorna.

Konkretisering av målen

För att nå godtagbara kunskaper ska du kunna:

- känna till flera olika typer av energikällor.

- kunna ge exempel på hur olika energikällor påverkar vår miljö.

- på ett enkelt sätt kunna beskriva hur minst en energikälla fungerar.

- kunna ge exempel på hur vi kan spara energi i hemmet och samhället.

Viktiga begrepp: energi, energikällor, förnybar energi, icke förnybar energi, biobränsle, vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, solkraft, kolkraft, naturgas, fossila bränslen, förnybara bränslen, energiprincipen

Genomförande

- Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner om de olika energikällorna.

- Ni kommer få tillgång till texter, filmer och internet för att söka fakta kring energikällor. Ni kommer att få träna på att söka och hitta fakta samt att vara källkritiska. 

- Ni kommer att få skapa en plansch om en energikälla som ni sedan ska presentera för klassen.

- Vi kommer att titta på filmer.

Dokumentation och bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

Hur ni diskuterar och framför argument kring energifrågor t ex miljöpåverkan, energianvändning. Delta aktivt i våra diskussioner.

Hitta svar och information kopplade till de frågeställningarna vi arbetar med. 

Dina svar och resonemang i tillhörande skriftligt prov och en muntlig presentation.

Uppgifter

 • Energikällor åk 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: