Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbara konstruktioner.

Skapad 2020-11-26 16:41 i Edsbro skola Norrtälje
Grundskola 5 – 6 Teknik
Att designa och konstruera en hållbar konstruktion.

Innehåll

 Syfte:

Du ska i detta område få träna på att identifiera olika lösningar för att kunna konstruera ett stabilt och hållbart torn. Du ska även få träna på att använda och förstå begrepp kopplade till området.

   Hur ska vi arbeta?

Uppgiften går ut på att du ska konstruera ett torn som är så högt som möjligt men även är stabilt och står stadigt utan stöd.

Du kommer att få börja med att göra en ritning för ett torn, tornet ska byggas utav gula ärtor och tandpetare. 
I samband med att du gör ritningen kommer du att få några tandpetare och ärtor för att testa olika konstruktionstyper, du kommer även att få se några exempel på stabila konstruktioner.

Antalet tandpetare är begränsat till 200st, antalet ärtor är obegränsat.
Till din hjälp kan du även söka information om konstruktioner på nätet.

När du är nöjd med din ritning ska du bygga ditt torn.
Tornet byggs genom att du sätter fast tandpetare i de fuktiga ärtorna,
när ärtorna torkar fastnar tandpetarna i dem.
Du ska följa din ritning när du bygger.

   När ditt torn är klart ska du skriva om följande punkter:

 • Blev tornet som du tänkt dig?
 • Vad skulle du ha gjort annorlunda om du fick göra om det?
 • Hur skulle tornet kunna bli stadigare?
 • Hur skulle tornet kunna bli högre?

 

När din dokumentation är klar delar du den till Emelie i Unikum och hon går sedan in på unikum och bedömer dina kunskaper på området i matrisen nedan.

Din dokumentation får du göra på vilket sätt du vill, du kan göra den i en keynote, ett skrivdokument eller i iMovie. 

 

Uppgifter

 • Dokumentation - hållbara konstruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Hållbara konstruktioner.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hållbara och stabila konstruktioner.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Genomföra arbetet
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbetet genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbetet genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentioner i arbetet är relativt väl synliggjord
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: