Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6 biologi:

Skapad 2020-11-26 16:57 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 6 Biologi
Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om växter, djur, livets utveckling och evolution. Vi kommer också att repetera kroppen (andning, blodet, matspjälkning mm).

Innehåll

BIOLOGI

 

  Klass: 6B                                                                                              Termin: ht 2020 och vt 2021

Arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Läsa och skriva texter som handlar om biologi
 • Diskussioner
 • Filmer

 

Studiematerial:

 • Läroboken
 • Filmer på Studi.se
 • Elevspel

 

Bedömning:

 • Din delaktighet under lektioner
 • Skriftligt prov

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: