Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallon- Normer och värden

Skapad 2020-11-26 17:24 i Önegårdens förskola Östersund
Förskola
Normer och värden: Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. (Lpfö-18) Arbetet med normer och värden under hösten handlar om att barnen ska bli trygga på förskolan känna glädje och få tillhörighet i gruppen

Innehåll

 

Avdelningens egna mål (läsår 20/21): Planeras i augusti/ september 2020 utifrån behovsinventering och samtal med vårdnadshavare

· 
Spara ner planeringen,
Lägg era detaljplaneringar som uppgifter

Planera uppgifterna utifrån rubriker.

1. Kartläggning genom tankekarta eller andra verktyg.

Hur var utgångsläget för aktionen?

1.2 Planering

2. Formulera en fråga ur den egna praktiken (söka kunskap)

3. Planera en förändringsinsats

Vad ville vi förändra och förbättra?

Vad ville vi uppnå?

 

Använde vi någon litteratur/teori som stöd?

 

Uppgifter

  • Inskolning

Kopplingar till läroplanen

  • varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: