Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins historia och grunder

Skapad 2020-11-26 19:58 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 Kemi
Kemins historia och grunder

Innehåll

 1. Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera, och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • planera,genomföra och utvärdera systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan.

 

 

Kunskapsmål

 Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

 

Kemi förr och nu

 • något om kemins historia
 • hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt
 • säkerhetsföreskrifterna på ett kemiskt laboratorium
 • vanliga farosymboler

Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar

 • vad en atom är och hur de är uppbyggda
 • vad en molekyl är
 • vad ett grundämne är och känna till några grundämnens kemiska beteckning
 • vad en kemisk förening är
 • känna till det periodiska systemet
 • några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel

Ämnens egenskaper

 • några ämnens olika egenskaper
 • ämnens tre former; fast, flytande och gas, och vad som händer med molekylerna under dessa faser

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

atom, atomslag, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiskt tecken, periodiska systemet, kemisk reaktion, molekylformel, reaktionsformel, fast form, flytande form, gasform, fysikalisk omvandling, kemisk omvandling, kondenserar, förångas

Arbetssätt

Genomgångar, uppgifter – enskilt och i grupp, samtal och diskussion, laborationer.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 • visa kunskaper om materiens uppbyggnad: hur du kan förklara och visa samband
 • använder sina kunskaper i kemi för att ta ställning kring frågor som berör ämnet
 • använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller

 • använda utrustning under laborationer

 • dokumentera resultat från en laboration i en laborationsrapport

 • dra slutsatser utifrån ditt resultat i laborationer och koppla slutsatsen till fakta

 • föra resonemang om resultatens rimlighet och felkällor

Bedömningen baseras på:

 • Samtal och diskussioner under lektionstid

 • Utförandet av laborationer

 • Laborationsrapporter

 • Prov

Matriser

Ke
Kemimatris Ljungsbro skola 7-9

F
E
C
A
Använda kunskaper i kemi.
Diskutera frågor som berör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer fakta från värderingar
Du kan diskutera och reflektera kring frågor som berör energi, miljö, hälsa och samhälle och formulerar enkla motiveringar.
Du kan diskutera och reflektera kring frågor som berör energi, miljö, hälsa och samhälle och formulerar utvecklade motiveringar.
Du kan diskutera och reflektera kring frågor som berör energi, miljö, hälsa och samhälle och formulerar välutvecklade motiveringar.
Beskriva och förklara kemiska samband med hjälp av kemins ord och begrepp
Du har grundläggande kunskaper av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper av kemins begrepp, modeller och teorier.
Genomföra och dokumentera kemiska undersökningar.
Laborera. Analysera - dra slutsatser. Skriva rapport.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du drar enkla slutsatser utifrån din laboration med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan genomföra goda undersökningar utifrån givna planeringar. Du drar utvecklade slutsatser utifrån din laboration med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan genomföra väl utförda undersökningar utifrån givna planeringar. Du drar mycket välutvecklade slutsatser utifrån din laboration med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: