Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2020-11-26 21:05 i Väskolan Kristianstad
Vi använder läromedlet Svenska Direkt 8. Vi tittar på serierna Tala ut och Retorikmatchen på Urskola.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du skriver en argumenterande text och håller ett övertygande tal.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Argumentation

------->
------->
------>
SKRIVER RUBRIK
som nämner kort vad texten handlar om
som passar ihop med ämnet
som passar ihop med ämnet och är lockande
SKRIVER INGRESS
 • Sv  7-9
som sammanfattar något kort om textens innehåll
som sammanfattar lite mer om textens innehåll
som sammanfattar det viktigaste som texten handlar om
SKRIVER INLEDNING (MED BAKGRUND OCH FAKTA)
 • Sv  7-9
där problemet förklaras kortfattat
där problemet förklaras lite mer ingående
där problemet förklaras lite mer ingående med exempel
SKRIVER ARGUMENT (3 ST)
 • Sv  7-9
som man förstår och har med ämnet att göra
som är rimliga
som är rimliga och tydligt kopplade till ämnet
PRESENTERAR LÖSNING
 • Sv  7-9
som är rimlig
som är rimlig och genomtänkt
som är rimlig, genomtänkt och beskriver vem som ska göra vad
SKRIVER EN STRUKTUR
 • Sv  7-9
som försöker att följa mallen
som till största delen följer mallen
som följer mallen
VARIERAR SPRÅKET (ord och meningslängd)
 • Sv  7-9
lite grann och upprepar en del ord
ibland och på några ställen upprepas några ord
så att ord och meningar inte upprepas
ANVÄNDER SKRIVREGLER
 • Sv  7-9
ibland
ofta
alltid
SÖKER FAKTA
 • Sv  7-9
från en källa
från minst två källor
KÄLLHÄNVISAR
 • Sv  7-9
med ett försök
på ett nästan korrekt sätt
på ett korrekt sätt

HÅLLER ETT TAL

------->
------->
------>
BERÄTTAR
 • Sv  7-9
det viktigaste av innehållet med hjälp av stödord
det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord
det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord och egna tankar
PRATAR
 • Sv  7-9
sammanhängande att det blir förståeligt
med en inledning, avslutning och en tydlig struktur
med en intresseväckande inledning, uttänkt avslutning och en tydlig struktur
ANPASSAR TILL MOTTAGARNA
 • Sv  7-9
pratar rätt så starkt, tydligt och långsamt under delar av redovisningen tittar upp på klassen då och då
pratar starkt, tydligt och långsamt nästan hela redovisningen flyttar blicken mellan personer, ser avslappnad ut och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga
pratar starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen låter blicken vandra, ser avslappnad ut, rör sig ledigt och använder ofta kroppsspråk för att förtydliga
FÖRMEDLAR KÄNSLA
 • Sv  7-9
försöker förmedla känsla och vara personlig
förmedlar en känsla och är personlig
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: