Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Muntligt NP 2020

Skapad 2020-11-26 21:33 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 9 Engelska
Denna pedagogiska planering är endast för att skapa en matris till det muntliga nationella provet. Matrisen kan användas för att du ska få en bättre bild av hur du presterade. Däremot görs sammanvägningen annorlunda vid NP än vid betygssättning.

Matriser

En
Muntliga NP engelska åk9

Formulera sig i tal

E
C
A
Tydlighet
Du formulerar dig med ett begripligt ordval och uttal. Du gör några grammatiska misstag men det går oftast att förstå vad du menar.
Du formulerar dig med ett relativt tydligt ordval och uttal. Du gör relativt få grammatiska misstag och det går genomgående att förstå vad du menar.
Du formulerar dig med ett tydligt uttal och ett exakt ordval. Du gör få grammatiska misstag och det går genomgående att förstå vad du menar även i abstrakta tankegångar.
Fyllighet och variation
Du visar att du kan prata om ett enkelt innehåll där du har personliga erfarenheter. Du kan prata kort om ett fåtal ämnen.
Du visar att du kan prata om ett relativt varierat innehåll där du har personliga erfarenheter eller tankar. Du kan fördjupa eller bredda samtalet om ämnet och prata om några ämnen.
Du visar att du kan prata om ett relativt varierat innehåll som är både konkreta och abstrakta. Du kan fördjupa och bredda samtalet och prata om några ämnen.
Struktur och sammanhang
Du använder framförallt korta meningar med enkel struktur. Dessa meningar är generellt relativt sammanhängande.
Du använder både korta och längre meningar med relativt utvecklad struktur. Meningarna är övervägande sammanhängande.
Du använder både korta och längre meningar och behärskad utvecklade strukturer. Meningarna är sammanhängande.

Uttrycka sig muntligt

E
C
A
Flyt och ledighet
I samtalet visar du upp ett visst flyt både i enskilda meningar men också i delar av samtalet som helhet.
I samtalet visar du upp flyt både i enskilda meningar men också i samtalet som helhet.
Ord, fraser och uttryck
Du visar upp ett grundläggande förråd av både ord, fraser och uttryck. Du har även en viss variation och använder dem begripligt.
Du visar upp ett förråd av både ord, fraser och uttryck med relativt gott omfång. Du har även en viss variation och använder dem relativt tydligt.
Du visar upp ett förråd av både ord, fraser och uttryck med relativt gott omfång. Du har även en viss variation och använder dem genomgående tydligt.
Uttal, intonation och grammatik
Du har ett begripligt uttal och visar en i huvudsak fungerande intonation. Du gör några grammatiska misstag men det går oftast att förstå vad du menar.
Du har ett relativt tydligt uttal och visar en relativt välfungerande fungerande intonation. Du gör relativt få grammatiska misstag och det går genomgående att förstå vad du menar.
Du har ett tydligt uttal och visar en relativt välfungerande fungerande intonation. Du gör få grammatiska misstag och det går genomgående att förstå vad du menar.
Anpassning till mottager och situation
Du anpassar dig i någon mån till situationen genom att ta initiativ och delta aktivt i diskussionen. Du ställer frågor, svarar och bygger till viss del vidare på vad din samtalspartner säger.
Du anpassar dig relativt till situationen genom att ta initiativ och delta aktivt i diskussionen. Du ställer frågor, svarar och bygger till vidare på, breddar och fördjupar vad din samtalspartner säger.

Strategier för interaktion

E
C
A
Föra samtalet vidare
Du väljer i huvudsak fungerande strategier för att föra samtalet vidare och hjälpa din samtalspartner vid behov.
Du väljer fungerande strategier för att föra samtalet vidare och hjälpa din samtalspartner vid behov. Du både startar, håller igång och avslutar samtalet om vissa ämnen.
Du väljer väl fungerande strategier för att föra samtalet vidare och hjälpa din samtalspartner vid behov. Du både startar, håller igång och avslutar samtalet om vissa ämnen. Dessutom breddar och fördjupar du samtalet.
Lösa problem
När problem uppstår i språk eller kommunikation löser du dessa i någon mån för dig själv.
När problem uppstår i språk eller kommunikation löser du dessa på ett relativt välfungerande sätt för både dig själv och din samtalspartner.
När problem uppstår i språk eller kommunikation löser du dessa på ett välfungerande sätt för både dig själv och din samtalspartner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: