Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och miljö

Skapad 2020-11-26 21:34 i Skuttunge skola Uppsala
Grundskola 5 Teknik Biologi Kemi Fysik
Nu ska du få lära dig mer om olika typer av energi och hur de påverkar jordens miljö. Hur kan vi göra för att spara energi?

Innehåll

När vi arbetat klart med arbetsområdet ENERGI och MILJÖ ska du kunna: 

- Ge exempel på olika typer av energi, t.ex. lägesenergi och värmeenergi.

- Att energi inte kan skapas, bara omvandlas. 

- Skillnad på förnybar energi och fossila bränslen. 

- För- och nackdelar med att få ämnen och material att hålla längre men att det då kan vara sämre för miljön.

- Vad förorenat regn är.

- Olika typer av miljövård och saker som vi människor gör för att förbättra miljön.

 

Arbetssätt: 

- Läsa i läroboken

- Arbetsuppgifter

- Film

- Skriftligt test i slutet av arbetsområdet 

 

Bedömning: 

- Hur aktiv du är på genomgångar. 

- Hur du arbetar med uppgifterna.

- Skriftliga testet i slutet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: