Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-11-26 22:57 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer arbeta med olika geometriska former t ex cirkel, triangel, kvadrat och rektangel. Dessutom kommer du träna på olika matematiska begrepp samt jobba med geometriska mönster.

Innehåll

Målet med undervisningen:

- Känna igen och kunna namnet samt några egenskaper för de geometriska objekten rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.

- Kunna beskriva någon skillnad på olika geometriska objekt. 

- Förstå innebörden av under, över, framför, bakom och bredvid.

- Känna till begreppen hälften och dubbelt.

- Känna igen ett geometriskt mönster. 

- Känna till vanliga måttenheter.

- Känna till de geometriska begreppen längd, bredd och höjd, symmetrilinje och omkrets. 

 

Så här ska vi arbeta

- Ha genomgångar med konkret material.

- Titta på filmer från Mattelandet.

- Arbeta med arbetsblad samt övningar på datorn.

- Träna på att jämföra och beskriva skillnader på olika geometriska objekt.

- Arbeta med dubbelt och hälften.

- Prata om och arbeta med olika lägesord.

- Avläsa och skapa enkla geometriska mönster.

- Mäta och väga på olika sätt. 

 

Det här ska bedömas

Hur väl du kan namnge samt beskriva de geometriska objekten rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.

Hur väl du kan använda de begrepp vi arbetat med inom arbetsområdet. 

Hur väl du kan känna igen samt skapa egna geometriska mönster. 

Hur väl du kan använda vanliga måttenheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: