Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 5

Skapad 2020-11-26 22:15 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Bild
Under läsåret fortsätter vi att fördjupa oss i perspektivteknik när vi ritar och inreder ett 3d.-rum. I samverkan med NO målar vi bakgrundsbilder (våttivått-teknik) som faktatexter om djur och natur i fjällnära områden monteras på och uppmärksammar samtidigt olika utställnings-/redovisningstekniker och hur dessa kan användas för att framhäva och förstärka olika budskap. Parallellt med det arbetet bekantar vi oss med samisk hantverkskultur och reflekterar över materialval, mönsterformer och uttryck. Nästa arbetsområde tar avstamp i medeltiden när vi tar oss an läran om Heraldik. Vi utgår från stiliserade och förenklade bilder när vi formger och designar en egen sköld/identitetsmarkör. Vi tränar på att kombinera mönster och olika kulörer och att måla med vattenfärgsteknik. Tidstypiska uttrycksformer i olika konstgenrer identifieras och diskuteras liksom vi fortlöpande tar upp aktuella händelser med anknytning till de praktiskt-estetiska ämnena.

Innehåll

Kursplan i ämnet

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. (lgr 11)

 

Arbetssätt och undervisning

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.  En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Undervisningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära, och den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.(lgr 11,kap.1-2)  


Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lär/lärt dig på när/hur du omsätter och tar ansvar för en instruktion i praktisk handling, hur uthålligt, målmedvetet och noggrant du utför dina arbetsuppgifter och när/hur du aktivt deltar i diskussioner och utvärderingar av olika slag.

 

Tidsram

De planerade arbetsområdena kommer att ta läsåret i anspråk.

 

Bedömning

Bedömning relaterar, på en årskursanpassad nivå, till läroplanens kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: