Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och masskommunikation

Skapad 2020-11-26 23:15 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Pedagogik

Matriser

Ped
Demokrati och masskommunikation

Analyserar med viss säkerhet Förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser
Delvis
Analyserar med viss säkerhet Förklarar samband och drar välgrundade slutsatser
Delvis
Analyserar med säkerhet Förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser
Du visar att du förstår hur medier/medieanvändning påverkar människor och hur människor kan använda medier för att själva påverka.
Du analyserar, tolkar och diskuterar hur medier på olika vis påverkar samhället och demokratin.
Du använder relevanta begrepp och teorier i analys, tolkning och diskussion av texter om medier och demokrati.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: