Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap & Barnkonventionen

Skapad 2020-11-26 23:38 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild Musik SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med arbetsområdet Vänskap & Barnkonventionen under 6 veckor. Du kommer att få kunskap om barnkonventionen och lära dig hur man är en bra kamrat.

Innehåll

Mål med vårt arbetsområde:

Du ska känna till:

 • Olika exempel på vad människor och barn har för rättigheter hemma och i skolan.
 • Vad barnkonventionen är för något.
 • Olika regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.

Du visar att du kan genom att:

 • Berätta om barnkonventionen.
 • Ge exempel på vad barn har för rättigheter, både hemma och i skolan.
 • Berätta om varför vi behöver regler.
 • Berätta och visa hur man är en bra kompis.

Undervisningens upplägg:

Du kommer att:

Vänskap:

 • Få se olika filmer/filmklipp: Exempelvis Vara vänner.
 • Leka lekar som gör att vi lär känna varandra bättre.
 • Lyssna på kompisböckerna samt samtala kring innehållet. 
 • Skapa en vänskapstavla. 
 • Skapa en liten kompisbok. 

FN och mänskliga rättigheter – Barnkonventionen:

 • Sjunga sånger.
 • Alla barns rätt - Lära oss mer om artiklarna från barnkonventionen. 
 • Läsa och lyssna på olika texter tillsammans. 
 •  Skapa ett träd med olika artiklar från barnkonventionen.
 • Göra gemensamma regler för oss i klassen.
 • Se olika filmer/filmklipp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: