Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8

Skapad 2020-11-27 06:56 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Matematik
Geometri Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här arbetsområdet kommer ni att lära er att beräkna omkrets, area och volym på olika geometriska former och kroppar.

Innehåll

Geometri

Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym.

  •  

Förmågor: 

Under momentets gång kommer vi att arbeta med alla fem förmågorna i matematik: 

problemlösning, begreppsförståelse, metod, kommunikation och resonemang. 

 

Efter kursen ska du: 

  • kunna mäta och beräkna omkretsen och arean på olika geometriska figurer 
  • kunna beräkna cirkelns omkrets och area 
  • kunna beräkna begränsningsyta och mantelyta på geometriska figurer
  • känna till prefix och kunna enhetsomvandla längd-, area- och volymenheter 
  • känna igen olika rymdgeometriska kroppar t ex rätblock, prisma, kub, kon, cylinder och pyramid 
  • kunna beräkna volym av rätblock, prisma, cylinder, pyramid och kon 
  • kunna lösa vardagsproblem som innehåller geometri och volym 
  • kunna lösa ut variabler ur en formel (återkoppling till algebran)
 
 
 

 

Begrepp att kunna: 

medelpunkt, radie, diameter, pi, cirkelns omkrets, cirkelns area, enhet, cirkelsektor, dimension, kropp, kub, rätblock, cylinder, kon, prisma, pyramid, klot, sfär, begränsningsyta, mantelyta, volym

 

Arbetssätt: 

Undervisningen kommer att varieras med problemlösning, laborationer och färdighetsträning. 

Laboration: Laboration: Vi undersöker omkrets och Pi, Laboration: Begränsningsyta

Litteratur: Prio Matematik å8 kap 3 + anteckningar från genomgångar 

 

Bedömning: 

Du visar vad du kan genom att vara aktiv på lektionerna, göra skriftliga och muntliga uppgifter. 

Tidsåtgång: v.47 - v.50 (området kommer fortsätta efter jullovet!

 

Veckoplanering:

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

48

Huvudräkning, metoder. Addition och subtraktion. Laboration: Samband mellan cirkelns omkrets och diameter (π)

Repetition av formeln för cirkelns omkrets. Eget arbete avsnitt 3.1

Problemlösning, cirkelarea. Formeln för cirkelns area. Eget arbete avsnitt 3.1 + 3.2

Genomgång av cirkelsektor.

49

Problemlösning med cirkelsektorer. Egen räkning avsnitt 3.2 eller extra problemlösning på cirkelberäkningar.

Laboration: Mätning av begränsningsyta och mantelyta. Eget arbete avsnitt 3.3

Fortsatt arbete avsnitt 3.3

50

Problemlösning med mantelytor. Eget arbete avsnitt 3.3 och ”Historia och Samhälle” (sid 103)

Genomgång: volymen av ett rätblock. Eget arbete avsnitt 3.4

Fortsatt arbete avsnitt 3.4

51

Frågesport: Geometri.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: