Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholm-språk

Skapad 2020-11-27 07:57 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
I mindre grupper kommer vi att 3 gånger i veckan läsa, rimma, leka och utveckla språket efter ett utarbetat material "Före Bornholm".

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod: 2020

Förskolans namn: Hasselbackens förskola

Grupp: Rönnen

 

Barnens ålder: 4-5 år

År och datum: 2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi kommer att utgå från materialet Före Bornholm och de olika samlingarna som finns i boken.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- På ett lekfullt sätt vill vi uppmuntra barnen i deras språkliga upptäcktsfärd.

- Vi vill öka barnens språkliga medvetenhet. 
- Genom rim, ramsor och sång vill vi öka barnens ordförråd

- Öka barnens intresse för böcker.

- Öka barnens intresse för skriftspråket.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp?

Vi delar barnen i mindre grupper tre dagar i veckan där vi utgår från materialet i Före Bornholm.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

Genom våra dokument 1,2 och 3 och anteckningar från samlingarna.

Hur görs barnen delaktiga?

Genom deras delaktighet i bornholmssamlingarna.

Vem är ansvarig?

Alla pedagoger på avdelningen.


 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom  text och bild på avdelningen.
- Genom dokumenten 1,2 och 3.(pedagogen)
- Lärlogg i Unikum för barn och föräldrar.

 

 

Planeringen upprättad av:

 Pedagogerna på Rönnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: