Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kreativa Solen/Elden ht-20

Skapad 2020-11-27 08:35 i Dibber Valpebo Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vårt mål är att spinna vidare på barnens intresse för skapande.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

Förskolan skall ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

Lpfö 18

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

fantasi och förställningsförmåga

 

Varför? 
Ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kreativa förmåga genom fantasi och inlevelse. Vi gör de genom att använda oss av olika former av material, samt ge varje barn förutsättningar att utveckla sitt språk.

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
Vi kommer att utforma skapande situationer, sångsamlingar samt använda oss utav digitala medel. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
Genom att vi samtalar med barnen och kollar på bilder tillsammans. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
För barnen på Solen och Elden.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
Av alla pedegoger. Undervisningen planeras under våran planeringstid på måndagar. 

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
Genom att ge varje barn förutsättningar att spinna vidare på deras intresse för skapande, fantasi och föreställningsförmåga. Detta märker vi genom att observera barnen i deras lek och kommunikation med oss pedagoger och med varandra. 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: