Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målformulering Normer & Värden 2020/2021

Skapad 2020-11-27 08:37 i Kvarnstenens förskola Mariestad
Förskola
Målformulering:

Innehåll

 

Läroplansområde;

 

Planerade främjande
åtgärder på Kvarnstenens förskola

När påbörjas/genomförs åtgärden?

Ansvarig

Vi pedagoger samtalar med barnen och ger dem verktyg att avstyra konflikter och kränkningar

Ständigt pågående

Pedagoger

Vi skapar åldersanpassade lärmiljöer.

Ständigt pågående

Pedagoger

Delar barngruppen och skapar mindre sammanhang. Arbetar främjande för att skapa struktur vid rutinsituationer

Ständigt pågående

Pedagoger

Relationsskapande förhållningssätt där vi är närvarande, lyhörda pedagoger med fokus på anknytningsperspektivet.

Ständigt pågående

Pedagoger

I dialog med barnen lyfter vi olikheter som en tillgång. 

Ständigt pågående

Pedagoger

Planerade förebyggande
åtgärder på Kvarnstenens förskola

När påbörjas/genomförs åtgärden?

Ansvarig

Skapa trygghet på toaletten och hallsituationen

Ständigt pågående

Pedagogerna

Vid omorganisering av barngrupperna fokusera på anknytning och trygghet.

Vid omorganisering

Pedagoger och rektor

Medvetenhet kring hur vi pedagoger uttrycker oss kring genus, pojke/flicka

Ständigt pågående

Pedagoger

Pedagoger delar upp sig på gården för att finnas nära barnen.

Ständigt pågående

Pedagoger

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: