Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner i Spanien - Fiestas!

Skapad 2020-11-27 08:47 i Kilafors skola F-9 Bollnäs
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi kommer att lära oss om olika spanska fester och traditioner. Firar de på samma sätt som vi? Har de egna traditioner som vi inte firar i Sverige? Det kommer vi få svar på när alla får ta del av varandras presentationer.

Innehåll

Ni kommer att läsa om er Fiesta i Digilär och göra arbetsuppgifterna till det. Sedan ska ni söka på internet och se om ni kan hitta något mer om just er Fiesta och skriva en kort faktatext i Word om den. Sedan ska ni inom gruppen bestämma hur ni vill redovisa detta, t ex göra en liten film där ni berättar, en Power Point, en teater, ett kollage etc.

Ni får börja skriva på svenska om ni vill men texterna ska översättas och presenteras på spanska. Ta med bilder eller visa en filmsnutt från t ex you tube om er Fiesta.

Buena suerte! 

Maria

 

 

Se bedömningsmatris för området nedan:

MATRIS M2SP

 

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.

·         M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

·         M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·         M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

·         M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

F

E

C

A

Receptiv förmåga

* Läsförståelse

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

* Hörförståelse

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

* Förmåga att tolka och analysera innehåll

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

* Förmåga att använda olika strategier för att underlätta förståelse

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

* Förmåga att söka och välja relevanta texter från olika medier för egen bearbetning

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Kommunikativ förmåga

* Förmåga att formulera sig i skrift

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

* Förmåga att formulera sig i tal

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

* Förmåga att anpassa och bearbeta språket

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

* Förmåga att interagera (samtala) och anpassa språket efter syfte och mottagare

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Språkliga strategier

* Förmåga att använda olika strategier för att förbättra interaktionen

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Realia

* Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser

Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: