Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder åk 7

Skapad 2020-11-27 08:46 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Vi kommer lära oss om kemins grunder genom teori men framförallt mycket labb...

Innehåll

 

Vecka

Innehåll

Sidorna i boken

Labb

43

Säker kemi

Undersöka och känna igen ämnen

Ämnens egenskaper

 

14 – 15

16 – 17

19 – 21

Undersöka ämnen

44

HÖSTLOV

45

Atomer och molekyler

Fast, flytande och gaser

 

32 – 37

46 – 49

 

Värma vatten

Aceton på handen

46

Blandningar

Separera ämnen

 

57 – 71

 

Blandningar:

Slamningar

Lösningar

Emulsioner

Filtrera

Lösa salt i varmt/kallt vatten (labbrapport)

47

Planera labb

Kemiska reaktioner

Ämnen förändras

Förbränning

 

(Lämna in labbrapport)

Studi – uppgifter (3st)

 

75 – 87

Dela upp sand, salt och järnpulver.

 

48

Eld och brand

 

Studi-uppgifter (1st)

97 – 106

Säkerhetsfrågor

Kromatografi

Elda magnesium och tenn.

Elda järnull

 

49

Syror och baser

 

Studi-uppgifter (4st)

117 – 128

Testa indikatorer: Rödkål och universalpapper

50

Vår livsmiljö – luft, vatten och mark

Vatten och vattenrening Växthuseffekten (repetition)

Miljöutsläpp

(Lämna in labbrapport)

144 – 159 (valda delar)

Testa syror och metaller (labbrapport)

 

51

Avslutningsvecka

Skrivuppgift

 

 

52 - 1

JULLOV

2

Repetition

 

 

3

PROV

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: