Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träverkstaden bygbyg01

Skapad 2020-11-27 08:57 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Bygg och anläggning
I träverkstaden kommer du få lov att tillsammans med en klasskamrat bygga en vägg. Principen är den samma som i en helt vanlig yttervägg på en villa. Trä och gipsskiva invändigt, stomme, isolering samt panel utvändigt. Lite mindre dimensioner än vanligt annars likadant som på riktigt.

Matriser

Byg
Bygg och anläggning 1

Planera, organisera och UTFÖRA enkla arbetsuppgifter. Hur bra blir resultatet av ditt arbete?
… MED VISST HANDLAG. Exempel på VISST handlag: Du kan bygga en vägg men har inte fått den i våg och lod. Du har fått såga och göra om en hel del, och det kanske finns en del slagmärken när du har spikat panel.
… MED GOTT HANDLAG. Exempel på GOTT handlag: Du kan bygga en vägg som står rakt i våg och lod. Du har fått såga och göra om på några ställen, och det kanske finns en del slagmärken när du har spikat panel.
…MED MYCKET GOTT HANDLAG. Exempel på MYCKET GOTT handlag: Du kan bygga en vägg som står rakt i våg och lod. Du har kanske fått såga och göra om på något ställe, och det kanske finns enstaka slagmärken när du har spikat panel.
Anpassa planeringen av arbetet. I vilken utsträckning behöver du hjälp när du planerar och förbereder dig för ditt arbete?
… I SAMRÅD. Exempel på I SAMRÅD: Du behöver och får mycket hjälp av din lärare när du ska planera dina arbetsuppgifter. Läraren får hjälpa till mycket och förklara steg för steg hur du ska göra.
… EFTER SAMRÅD. Exempel på EFTER SAMRÅD: Du behöver en del hjälp av din lärare när du ska planera dina arbetsuppgifter. Ibland hjälper läraren till och förklarar hur du ska göra.
… EFTER SAMRÅD. Exempel på EFTER SAMRÅD: Du behöver lite eller ingen hjälp av din lärare när du ska planera dina arbetsuppgifter. någon enstaka gång hjälper läraren till och förklarar hur du ska göra.
Upptäcka och lösa problem som uppstår. I vilken utsträckning upptäcker du själv och kan lösa problem som uppstår?
… I SAMRÅD. Exempel på SAMRÅD: Du eller din lärare upptäcker tydliga problem som du får hjälp med att lösa.
… EFTER SAMRÅD. Exempel på EFTER SAMRÅD: Du eller din lärare upptäcker problem och kommer överens om hur du ska lösa dem.
… EFTER SAMRÅD. Exempel på EFTER SAMRÅD: Du upptäcker eventuella problem och berättar för din lärare hur du ska lösa dem.
Tolka arbetsbeskrivningar och ritningar. Hur väl förstår du och kan arbeta utifrån en ritning och beskrivningar som finns tillgängliga?
… MED VISS SÄKERHET. Exempel på VISS SÄKERHET: Du behöver hjälp och din lärare förklarar så att du förstår när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… MED VISS SÄKERHET. Exempel på VISS SÄKERHET: Ibland behöver du hjälp och din lärare förklarar då så att du förstår när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… MED SÄKERHET. Exempel på MED SÄKERHET: Du kan tyda och vet vad du ska göra när du läser en ritning eller arbetsbeskrivning.
Hantera och vårda material, verktyg och maskiner. Hur väl kan du handskas med verktyg, maskiner och material?
… MED VISS SÄKERHET. Exempel på VISS SÄKERHET: Du vet ibland hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner på ett korrekt sätt.
… MED VISS SÄKERHET. Exempel på VISS SÄKERHET: Ofta vet du hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner på ett korrekt sätt.
…MED SÄKERHET. Exempel på MED SÄKERHET: Du vet nästan alltid hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner på ett korrekt sätt.
Dokumentera: Hur väl kan du beskriva och förklara vad du har gjort i verkstaden?
… ENKEL DOKUMENTATION. Exempel på ENKEL DOKUMENTATION: När du är färdig med en arbetsuppgift skriver du exempelvis, "byggt vägg" i loggboken.
… NOGGRANN dokumentation. Exempel på NOGGRANN DOKUMENTATION. När du är färdig med en arbetsuppgift skriver du exempelvis, "byggt vägg med reglar som jag har klätt med..osv." i loggboken
… NOGGRANN OCH UTFÖRLIG dokumentation. Exempel på NOGGRANN OCH UTFÖRLIG dokumenation. När du är färdig skriver du exempelvis, "byggt vägg med reglar som jag har klätt med..osv. Isolering och vindduk behövs för att..osv." i loggboken
Samverka, kommunicera och använda fackspråk. I vilken utsträckning kan du samarbeta med klasskompisar och har du lärt dig några facktermer och uttryck?
… MED VISS SÄKERHET. Exempel på VISS SÄKERHET: Du samarbetar men låter dina kamrater göra det mesta av jobbet. Du använder några av de vanliga termerna och fackuttrycken när du arbetar.
… MED VISS SÄKERHET. Exempel på VISS SÄKERHET: Du samarbetar med dina kamrater och är med och gör en del av jobbet. Du använder några av de vanliga termerna och fackuttrycken när du arbetar.
… MED SÄKERHET. Exempel på MED SÄKERHET: Du arbetar tillsammans med dina kamrater, ni delar upp arbetsuppgifterna och hjälps åt. Du använder de vanliga termerna och fackuttrycken när du arbetar, exempelvis fogsvans, knutbräda och läkt mm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: