Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2020-11-27 09:26 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Detta arbetsområde handlar om demokrati, demokratiska val, riksdag och regering samt politiska partier.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med frågor som: vad menas med en demokrati? -en diktatur? Hur går ett politiskt val till? Vilka bestämmer i Sverige?

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Din förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
 • reflektera över demokratiska värden och beslutsprocesser.

Undervisning och arbetsformer:

Vi kommer bland annat att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • läsa texter och diskutera kring demokrati/val och vad det innebär.
 • öva på att genomföra en debatt.
 • se på "Dröm om demokrati" för att få djupare kunskap kring ämnet.

Målet med undervisningen:

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • förklara och beskriva vad ett demokratiskt beslut är och hur ett demokratiskt samhälle i stora drag fungerar.
 • beskriva hur ett val går till.
 • berätta om de olika partiernas som ingår i riksdagen
 • använda dig av olika begrepp som är viktiga i arbetsområdet.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda aktuella begrepp för arbetsområdet i dina beskrivningar och förklaringar
 • berätta om om politiska partier, hur ett val går till samt vad riksdag, regering, landsting och kommun är.
 • beskriva hur en demokratisk beslutsprocess går till.
 • diskutera olika politiska frågor och då framföra dina åsikter på ett sätt som för samtalet framåt.

Ord/begrepp som du ska känna till

debatt, demokrati, representativ demokrati, direkt demokrati, diktatur, monarki, republik, landsting, kommun, valsedel, rösta, parti, röstsedel, regering, riksdag, röstlängd, landsting, personval, röstkort, förtidsrösta, valsedel, vallokal, folkbokförd.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: