Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-20 Engelska: Superheroes!

Skapad 2020-11-27 09:49 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Bild Engelska
Kort om temat: Välkommen till en värld fylld av superhjältar. Du kommer att i de tre närmaste veckorna få vara en del av skoldagar fyllda med talövningar, läsövningar samt skrivuppgifter om superhjältar på alla engelska lektioner tillsammans med VFU-studenten Madicken.

Innehåll

SYFTE - VAD ska du lära dig och VARFÖR?

Syftet med detta tema är att:
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
Du ska kunna använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.


Centralt innehåll 

Nedanstående kriterier kommer arbetas med under temats gång:

Engelska - 

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Bild - 

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

BEGREPP

Ord som även tillkommer i glos förhör.

Defend

Alias

Arch Enemy

Superpowers

Armed robbers

Unique

Experience

Financial situation

Equipment

Bullet proof suits

Weapons

Citizen

Superhero

Invisible

Vehicle

Abilities

Protect

Background

Costume/suit

Discovery

Journey

Radiation

Heroines

Conflict

Mutated

Trouble

Explode

X-ray Vision

Bracelet

Force field

City

Crime

Weakness

Fictional planet

Immortal

Strength

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

Temat innehåller föreläsning om interjektioner-verb-adjektiv samt hur man formulerar en fråga.
Temat innehåller diverse talövningar samt läsförståelseövning slutligen avslutas temat med en bedömd skrivövning.

BEDÖMNING - HUR visar du vad du lärt dig?

Genom ett aktivt deltagande i samtliga uppgifter kommer du att få möjlighet att visa på kunskaper i tal och skrift.
Glosor kommer att användas som ett redskap för att bedöma dig som elev och se att du kan visa på ett utvidgat ordförråd.
Din individuella text kommer att bli bedömd utifrån formuleringar och ordförståelse, samt i ditt kreativa skapande i form av bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En Bl
HT-20: Engelska - Superheroes!

HT-20

Nivå 1 = E
Nivå 2 = C
Nivå 3 = A
Tala - prata med andra. Du visar hur säker du är på att uttala engelska ord och meningar.
Du utför detta vid olika muntliga aktiviteter. Några av aktiviteterna är "Find someone who" och "With other words".
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Skriva enkel text
Du arbetar med detta när du gör en serie på engelska.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Skapa serie
Du skapar en serie "comic" på engelska som visar något du vill ha sagt.
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i din serie tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i din serie tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i din serie tydligt på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: