Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - skala och kombinatorik.

Skapad 2020-11-27 09:56 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik
Vi ska under detta arbetsområde arbeta med skala i vardagliga situationer samt enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Innehåll

Bedömning:

Din förmåga att lösa enkla problem genom att välja och använda olika strategier.

Dina kunskaper om matematiska begrepp och din förmåga att beskriva och använda dem i olika sammanhang.

Din förmåga att välja och använda matematiska metoder och göra olika former av beräkningar.

Din förmåga att redogöra för och samtala om tillvägagångsätt.

 

Detta bedöms:

- löpande under lektionstid.

- i samtal med lärare och mellan dig och andra elever.

- genom korta "check-up".

- genom enskild och gemensam problemlösning.

- genom diagnos/utvärdering.

 

Tidsplan:

Vecka 45-47, ht. 20.

 

Begreppslista:

Skala, förstoring, förminskning, sträcka, enheter, mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter, millimeter, karta, kombinatorik, kombinationer, träddiagram, valmöjligheter, multiplikation och division.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Problemlösning

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett... fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med... anpassning till problemets karaktär.
På väg mot
...i huvudsak ...viss
...relativt väl ...förhållandevis god
...väl ...god
Kunskapskrav
Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett... fungerande sätt. och för... underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
På väg mot
...i huvudsak ...enkla och till viss del
...relativt väl ...utvecklade och relativt väl
...väl ...välutvecklade och väl
Kunskapskrav
Eleven kan... förslag på alternativt tillvägagångssätt.
På väg mot
...bidra till att ge något
...ge något
...ge

Begrepp

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven har... kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i... sammanhang på ett... fungerande sätt.
På väg mot
...grundläggande ...välkända ...i huvudsak
...goda ...bekanta ...relativt väl
...mycket goda ...nya ...väl
Kunskapskrav
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett... fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra... resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
På väg mot
...i huvudsak ...enkla
...relativt väl ...utvecklade
...väl ...välutvecklade

Metod

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav aritmetik
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med... resultat.
På väg mot
...i huvudsak fungerande ...viss anpassning ...tillfredställande
...ändamålsenliga ...relativt god anpassning ...gott
...ändamålsenliga och effektiva ...god anpassning ...mycket gott
Kunskapskrav algebra
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med... resultat.
På väg mot
...i huvudsak fungerande ...viss anpassning ...tillfredställande
...ändamålsenliga ...relativt god anpassning ...gott
...ändamålsenliga och effektiva ...god anpassning ...mycket gott
Kunskapskrav geometri
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med... resultat.
På väg mot
...i huvudsak fungerande ...viss anpassning ...tillfredställande
...ändamålsenliga ...relativt god anpassning ...gott
...ändamålsenliga och effektiva ...god anpassning ...mycket gott
Kunskapskrav sannolikhet
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med... resultat.
På väg mot
...i huvudsak fungerande ...viss anpassning ...tillfredställande
...ändamålsenliga ...relativt god anpassning ...gott
...ändamålsenliga och effektiva ...god anpassning ...mycket gott
Kunskapskrav statistik
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik med... resultat.
På väg mot
...i huvudsak fungerande ...viss anpassning ...tillfredställande
...ändamålsenliga ...relativt god anpassning ...gott
...ändamålsenliga och effektiva ...god anpassning ...mycket gott
Kunskapskrav samband och förändring
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med... resultat.
På väg mot
...i huvudsak fungerande ...viss anpassning ...tillfredställande
...ändamålsenliga ...relativt god anpassning ...gott
...ändamålsenliga och effektiva ...god anpassning ...mycket gott

Kommunikation

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett... sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med... anpassning till sammanhanget.
På väg mot
...i huvudsak fungerande ...viss
...ändamålsenligt ...förhållandevis god
...ändamålsenligt och effektivt ...god

Resonemang

Föra och följa matematiska resonemang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som...
På väg mot
...till viss del för resonemangen framåt.
...för resonemangen framåt.
...för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: