Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, Energi och effekt, v 49 -51

Skapad 2020-11-27 10:29 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Fysik
Pedagogisk planering för området Energi och effekt. kap 9

Innehåll

Pedagogisk planering – Energi och effekt

Lärande mål:

På lång sikt
Under momentet skall du få möjlighet att

 

*    diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om atomfysik och partikelstrålning, t.ex. strålningsrisker

*    planera och genomföra vetenskapliga undersökningar

*    beskriva och förklara begrepp när det gäller energi, krafter och effekt.

 

 

På kort sikt

 

*    få kunskaper om vad som menas med arbete i fysikalisk mening.

*    Hur olika enkla maskiner fungerar

*    Att energi är lagrat arbete

 

Undervisning

Ø  lärarledda genomgångar

Ø  enskilt arbete

Ø  lärarledda gruppdiskussioner

Ø  problemlösning i gruppform

 

Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid diskussioner, inlämningsuppgifter och labrapport.

 

Centrala begrepp

 

 

 

·       enkla maskiner

·       mekanikens gyllene regel

·       fysikaliskt arbete

 

·       Lägesenergi

·       Rörelseenergi

·       Mekanisk energi

·       Effekt

 

 

 

 

Veckoplanering

49

Kapitel 9 startas upp. S 251 – 256, effekt s 259

Lab om fysikaliskt arbete och effekt

50

Prov om atomfysik tillbaka

Mekanisk energi och effekt s. 257 – 260

Stenciler att arbeta med

Vikarie.

Arbeta med stenciler

51

Betyg samt bokbyte

Jullov

 

 

 

Bedömning

 

Bedömningen av de olika förmågorna kommer att ske enligt matrisen nedan, i matrisen finns förmågorna beskrivna med några exempel. Följande moment kommer att bedömas under lektionsarbete och en labrapport.

 

 

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

Du kan dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av undersökningen med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningen med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Du använder utrustningen på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningen med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: