Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jultraditioner Fritids Förskoleklass

Skapad 2020-11-27 10:34 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med jultraditioner genom att sjunga julsånger, skapa julpyssel och prata om jultexter.

Innehåll

Fokusområde:Jultraditioner

 

Förmåga

Lärmål

 • Eleven ska känna till några jultraditioner och vad de innebär 

 • Aktivt medverkande i skapande 

Planering av utvärdering

 • Genom observation av pedagoger

 • Diskussioner i smågrupper Undervisning

Skapande-uppgifter kopplat till temat

Högläsningsböcker kopplat till temat. 

Bokprat med diskussioner kopplade till temat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: