👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och välbefinnande

Skapad 2020-11-27 10:46 i HEDENS FÖRSKOLA Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Denna månad kommer fokus att ligga på motorik och välbefinnande.

Innehåll

Bakgrund: Med förhoppning på snö, kyla och halka tänkte vi att en motorik månad passar bra då vi kan utnyttja naturen riktigt väl för att utmana barnen i deras motorik. I januari är även hälsoveckan, vilket då gör att det passar perfekt att ha en motorik och välbefinnande månad.

Innehåll:  Vi kommer att fokusera på att utmana barnen motoriskt och använda oss av den närliggande skogsmiljön som vår förskola angränsar till. Vi kommer vidare att utgå ifrån boken om Bu&Bä i skogen, där vi ser flera ingångar till utmaning och problematisering.

Syfte: “Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande” (Lpfö18 s.9-10)


Indikatorer:

Detta ska barnen få utmana och fördjupa sig i. 

Motorikbana , hoppa över hinder , veckans grönsak, mini röris, samarbetslekar.

 

Strategier:

Miljön - Vi kommer att fortsätta att stötta barnen och finnas med i de olika miljöerna för utforskande. För att utmana barnen vidare i sin motorik kommer vi att bygga upp en motorikbana så att den är tillgänglig för barnen, denna ska alltid finnas tillgängliga för utforskande och vi kommer förändra miljöerna utefter barnens intressen och behov.

Undervisningen - Återigen kommer barnens tankar att ligga för grund till vår undervisning, men vi har ett övergripande mål men vägen dit leder barnens oss. Med deras nyfikenhet för motorik och välbefinnande utifrån boken Bu & Bä kommer vi att skapa olika utmaningar som utvecklar barns tänk kring motorik och välbefinnande. 

Förhållningssätt - Vi vill synliggöra alla barns perspektiv och belysa att alla barns frågor är värda att undersöka. Vi möts i olika konstellationer i olika miljöer där vi tillsammans skapar vår nya kunskap i samspelet med varandra. Stort fokus kommer att ligga på att samarbeta i de olika undervisningssituationerna, men även under dagens förlopp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18