Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3 Skala, area och volym åk 6

Skapad 2020-11-27 11:20 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Vi kommer arbeta med förstoringar, förminskningar, geometriska figurer, area och volym.

Innehåll

 

Planering i matematik åk 6,

kap 3: Skala, area & volym

 


Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Bedömning

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Arbetssätt

 

·       Vi kommer enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis ha genomgångar, räkning, problemlösning samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

 

Bedömningsunderlag

 

1.       Skriftliga prov

 

2.      Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

 

Vi kommer arbeta med

 

·       Förstoring och förminskning

 

·       Area

 

·       Volym


 

Veckoplanering

 

V.

 

48

Intro kap 3

 

28. Förminskning och förstoring s. 115

   

 49

29. Räkna ut verklig längd

 

30. Skala och avstånd s. 125

 

 

 50

31. Skala och kartan

 

32. Trianglar och fyrhörningar s. 133

 

 

 51

33. Arean för trianglar och fyrhörningar s. 137

 

 

 

 

2

35. Volymen för rätblock

 

36. & 37. Vi övar & Vad har jag lärt mig?

 

 

Repetition

 

Prov Kap 3 (onsdag)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: