Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multimedia och informationsteknik

Skapad 2020-11-27 11:00 i HEDENS FÖRSKOLA Härryda Förskolor
Förskola
Vi kommer att arbeta med multimedia och informationsteknik med hjälp av Nisses brev.

Innehåll

Bakgrund: Vi upplever att barnen har stort intresse för IKT och tycker det är spännande med de digitala verktyg som vi har. Nu under december månad kommer vi att fördjupa oss och utmanas oss vidare med dessa.

Innehåll:  Vi kommer att arbeta kring Nissen under december månad. Den kommer med uppdrag till oss att utföra, det kan handla om både matematiska, språkliga, motoriska, skapande eller tekniska saker. Fokus denna månad är att utgå ifrån QR-koder och använda oss av och utmanas med de ikt verktyg som vi har tillgängliga i verksamheten.

 

Syfte: “Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlig­ het att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i för­ skolan för att främja barnens utveckling och lärande.” (Lpfö18 s.9)


Indikatorer:

Detta ska barnen få utmana och fördjupa sig i. 

- IKT verktyg: förstoringsägg, makey makey, digitala verktyg, bee-bot, QR-koder

- Läs och skrift

- Skapande

Strategier:

Miljön - Våra miljöer kommer att innehålla ännu mer qr-koder samt tillgängligheten för digitala verktyg. När Nissen har lämnat nya digitala verktyg till oss kommer detta material även att finnas i våra lärmiljöer för att barnen på eget initiativ ska våga utforska och utmana sig vidare i dessa material. 

Undervisningen - Detta kommer att grunda sig i Nisses brev som kommer med olika uppgifter som skapar en nyfikenhet hos barnen under samlingsstunder. Undervisningen kommer dock att pågå hela dagen då materialet kommer att vara tillgängligt för barnen och vi kan vara där för att stötta och syftet med detta är inte att barnen ska få ta en ipad för att sätta sig att spela, utan detta ska skapa olika lärtillfällen. 

Organisation - Projektet kommer att fortsätta leva vidare i verksamheten. Barnens alster kommer att lysa upp väggarna, vilket vi ger fortsatt samtalsämnen men även väcker en nyfikenhet för barn som inte velat testa visst material ännu. 

Förhållningssätt - Barnens nyfikenhet och vilja att våga utforska samt upptäcka kommer att utgångspunkt i vårt förhållningssätt. Vi kommer att upptäcka tillsammans med barnen med stor nyfikenhet, men aldrig låta ett barn göra om det inte vill. Men med Nissens hjälp skapas det en stor spänning i de nya materialen, vilket kan göra barnen mer nyfikna. Vårt förhållningssätt är viktigt för barnens vilja till att vilja utvecklas och lära, och därav kommer vi alltid med nyfikenhet, glädje och vilja uppleva materialet tillsammans med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: