👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering kapitel 3 Algebra

Skapad 2020-11-27 11:04 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
VI lär oss mer om algebra!

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Varje lektion kommer att inledas med en kortare eller längre genomgång.  Alla genomgångar skrivs i sen rosa/orangea skrivboken.

Vecka

Sidor

Övrigt

49

100 - 103

 

50

104 - 105

 

51

106 - 107

 

 

JULLOV

JULLOV

2

108 -109 Repetition 

 

3

Repetition, Diagons

 

4

Röda/Blå-kurs

 

 5

 Röda/Blå-kurs

PROV!? 


MÅL/TARGET

Det viktigaste är att du förstår, inte att du gör alla uppgifter. Varje torsdagslektion kommer jag att kolla så att du ligger i takt med planeringen. Om du ligger efter behöver du arbeta hemma. Det är läxa att ligga i takt med planeringen.
  

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att: 

 • förenkla parentesuttryck
 • addera och subtrahera med parenteser
 • multiplicera in variabler i parenteser
 • lösa ekvationer med parentesuttryck
 • lösa ekvationer med x i båda leden
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

Begrepp du behöver:

uttryck, ekvation, balansmetoden, variabel, obekant tal, led, parentes

MATERIAL/RESOURCES

Matte Direkt 8 - kapitel 3

Repetition 11-14 (sid 268 -271)

"Nyckeln" (Orangeaboken)

Delavstämning via Diagnos

Filmgenomgångar:

Uttryck med variabler

Uttryck med parenteser

Multiplicera med parenteser

Ekvationslösning

Ekvationer med parenteser

Problemlösning med ekvationer

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Resonerar under gemensamma arbetsuppgifter.

Prov på kapitlet.

Prov på de 4 räknesätten

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9