Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ES19dk Könsroller och könsuttryck i historien

Skapad 2020-11-27 11:11 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Genushistoria, olika könsroller och könsuttryck Du kommer att få generella kunskaper kring hur relationen mellan könen har sett ut i olika epoker och på olika geografiska platser Du kommer att få mer specifika kunskaper kring hur relationen mellan könen har sett ut, könsroller och könsuttryck i en vald epok på en vald plats i världen.

Innehåll

 

Historia 2b, Kultur

 

HT20, LJJ

 

Könsroller och könsuttryck i historien

 

Ni arbetar ensamma eller i mindre grupper. 

Ni ska göra en genushistorisk undersökning med följande övergripande frågeställning: 

 

Hur såg relationen mellan könen ut under din/er studerade epok i ert valda geografiska område?

För att finna svar på frågeställningen kan du/ ni ta hjälp av följande frågor:

Könsroller:

Vilka yrken hade kvinnorna? vilka yrken hade männen?

Fanns det andra sysselsättningar som sågs som kvinnliga/ manliga?

Fanns det vissa egenskaper som sågs som kvinnliga/ manliga?

Fanns det andra könsidentiteter?  - vilken status hade de?

Vilken relation hade kvinnorna och männen med varandra?

Könsuttryck:

Hur klädde sig kvinnorna/ männen/ andra könsidentiteter?

Fanns det färger som ansågs kvinnliga/ manliga/ annat?

hårmode

Kroppsideal

 

 

1.  Sök info om er tids könsroller och könsuttryck inom ovanstående områden. Var uppmärksamma på om könsrollerna och dess uttryck skiljer sig beroende på samhällsklass, ålder eller annan identitetsgrund? Fördela arbetet mellan er och anteckna under tiden (v. 48 -49)

 

2. Förbered en redovisning så att era klasskamrater kan ta del av vad ni har hittat. Gör gärna en powerpointpresentation. (v.50)

 

Tidsplan:

 

v. 48

Onsdag Uppdelning i grupper och Informationssökning

 

Fredag Informationssökning

 

v.49

Fredag Informationssökning och bearbetning av informationen 

 

v. 50

Onsdag Förbered redovisningen

Fredag Förbered redovisning 

 

v. 51

Onsdag Redovisningar

 

 

 

 

Uppgifter

  • Historia 2b, kultur Könsroller och könsuttryck i historien

Matriser

His
Könsroller och könsuttryck i historien

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Gruppredovisning
Du redovisar översiktliga kunskaper kring den studerade tidsperiodens könsroller och könsuttryck
Du redovisar utförliga kunskaper kring den studerade tidsperiodens könsroller och könsuttryck
Du redovisar utförliga och nyanserade kunskaper kring den studerade tidsperiodens könsroller och könsuttryck
Redovisningar -diskussion
Du deltar i en diskussion och för fram ganska trovärdiga argument från den studerade tidsperioden kring synen på kön
Du deltar i en diskussion och för fram trovärdiga och utförliga argument från den studerade tidsperioden kring synen på kön
Du deltar i en diskussion och för fram trovärdiga, utförliga och nyanserade argument från den studerade tidsperioden kring synen på kön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: