Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3 Geometri åk 7

Skapad 2020-11-27 11:24 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Vi kommer arbeta framförallt med prefix, skala, vinklar, omkrets och area.

Innehåll

 

Planering i matematik åk 7

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Bedömning

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Arbetssätt

 

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem. 

 

 

Centralt innehåll

 

·         Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 

·         Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring.

 

·         Metoder för beräkning av area och omkrets av geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler.

Bedömningsunderlag

 

1.       Skriftliga prov

 

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

Veckoplanering

 

 

V.

 

49

Uppstart kap 3 geometri

 

3.1 Prefix och enheter

   

50

3.2 Längd och skala

 

3.3 Vinklar

 

 

 51

3.4 Vinkelsumma

 

 

 

 

2

Repetition, vad gjorde vi innan lovet?

 

3.5 Omkrets

 

 

3

3.6 Area

 

Blandade uppgifter

 

 

4

Diagnos kap 3

 

Träna Tal / Utveckla tal

 

 

5

Repetition + Övningsprov

 

Prov Kap 3

 

 


 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: