Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3 Geometri åk 8

Skapad 2020-11-27 11:31 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Vi kommer arbeta med omkrets, area, volym, begränsningsarea och olika geometriska objekt.

Innehåll

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Bedömning

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Arbetssätt

 

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt
klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

Bedömningsunderlag

 

1.       Skriftliga prov

 

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Ramen Y.wmf

 

Centralt innehåll

 

·         Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos
dessa objekt.

 

·         Avbildning och konstruktion av geometriska objekt såväl med som utan digitala verktyg.

 

·         Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten
i samband med detta.

 

·         Geometriska formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

 

Veckoplanering

 

V.

Dag

Lektion

49

 

Uppstart kap 3

 

 

3.1 Omkrets och area

 

 

 

50

 

3.2 Cirkelns area

 

 

3.3 Volym och begränsningsarea

 

 

 

 51

 

3.4 Enheter för volym

 

 

 

 

 

 

 2

 

Repetition, vad gjorde vi innan lovet?

 

 

3.5 Prisma och pyramid

 

 

 

 3

 

3.6 Cylinder, kon och klot

 

 

Blandade uppgifter

 

 

 

 4

 

Diagnos kap 3

 

 

Träna Tal / Utveckla tal

 

 

 

 5

 

Repetition + Övningsprov

 

 

Prov Kap 3 (fredag)

     
     
     
     

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: