Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Matematik - Geometri

Skapad 2020-11-27 12:33 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 8 Matematik
Geometri

Innehåll

Geometri

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt såväl med som utan digitala verktyg.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Syfte/ Förmågor du kommer att utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • Föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets delar.
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1. Skriftliga prov

2. Redovisning (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

Planering

OneNote

I OneNote hittar du matteboken samt annat material som vi jobbar med. Tryck på länken nedan:

Geometri åk 8

 

Uppgifter

 • Tårtan

 • Rita Prisma och pyramid

 • Rätblock och prisma

 • 14/12 - inlämningsuppgift

 • 16/12 - En enhetsuppgift

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: