Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia

Skapad 2020-11-27 12:54 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Astronomi
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är det som gör att något tar stor plats? Vad är det som gör att något väger mycket? Fysiker gör mätningar av olika slag för att beskriva fenomen i vår värld. Vad finns det för fördelar med att studera fysik?

Innehåll

Undervisningens mål

 • Förstå vad materia är
 • Veta vad materia är uppbyggd av
 • Veta vad ett grundämne och en kemisk förening är
 • Förstå vad vikt och volym är
 • Förstå att ämnen har olika täthet (densitet
 • Veta något om vilken betydelse vattnets ytspänning har för naturen och vårt vardagsliv
 • Veta något om nanoteknik
 • Kunna några teorier om materia

Arbetssätt

 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Samtala
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Läsa olika texter
 • Söka information på olika sätt
 • Göra experiment och undersökningar
 • Lära in nya ord och begrepp

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:

- hur väl du kan delta i en diskussion om grundläggande fysik samt din muntliga redovisning
- hur väl du kan genomföra en undersökning, dokumentera den och resonera kring den
- hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig

-dina resonemang och reflektioner i samtal, diskussioner i klassen och i grupper
-din redovisning

-din dokumentation vid undersökningar

 

 

Begrepp

 
 1. massa
 2. hög/låg densitet
 3. densitet = massa/volym
 4. bestämning av densitet – regelbundna föremål
 5. bestämning av densitet – oregelbundna föremål
 6.  
 7. Fysik

  Vetenskapen om materien och de krafter som håller den samman.

  Materia
  Allt som väger och tar plats kallas materia. I naturen finns materia i tre former: fast- flytande- och gasform. I solens inre finns materia i plasmaform.

  Grundämne
  Ett grundämne består av bara en enda sorts atomer, d.v.s. ämnets alla atomer har lika många protoner i kärnan. Grundämnena är ordnade i grundämnenas periodiska system.

  Kemisk förening
  En kemisk förening bildas när två eller flera olika atomer slår sig samman till en molekyl.

  Atom
  Grundämnenas byggstenar. Atom betyder odelbar. Förr trodde man att den var materians minsta beståndsdel.

  Molekyl
  En molekyl består av två eller flera atomer. I ett grundämne består molekylerna av samma sorts atomer. I en kemisk förening består molekylen av olika slags atomer.

  Volym
  Hur stor plats något tar. Grundenhet är 1 m3.

  Vikt
  Ett mått på hur mycket massa det är i ett föremål. Grundenhet är 1 kg.

  Densitet
  Täthet. Hur tätt materien är packad i ett ämne eller en sak. Enhet för densitet i tabeller är 1 kg/dm3. Densiteten 1 kg/dm3 = 1 g/cm3.

  Ytspänning
  Vattenmolekylernas starka sammanhållning som gör att vattenytan kan bära t.ex. en insekt.

   

  Nanoforskning
  En nanometer är en miljarddels meter. Nanoforskning undersöker naturens minsta delar.

 

 

Uppgifter

 • Grundstorhet

 • Förbereda en laboration

 • Laboration Densitet

 • Massa & Densitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: