Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "Här bor jag!"

Skapad 2020-11-27 12:55 i 183371 Förskolan Håven Stockholm Farsta
Förskola
Identitetsskapande, rumsuppfattning, tidsuppfattning, orientering. Min plats i världen, skapa karta.

Innehåll

Syfte:

 

Identitetsskapande, rumsuppfattning, tidsuppfattning, orientering. Min plats i världen, skapa karta.

 

Läroplanensmål:

 

·         självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

·         nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

·         fantasi och föreställningsförmåga,

 

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

·        intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

 

 

Kort historik:

 

Inspirationen med projektet kom från barnen på avdelningen ”Lilla Röda Rosen” när vi upptäckte - förra terminen- ett fågelbo på förskolans gård. Barnen undrade hur kan fåglarna bygga ett bo. Inne på avdelningen kollade vi med mikroskopögat hur det såg ut och vi återskapade ett ”eget” fågelbo.

 

Sen märkte vi på gården att det fanns getingbo uppe under förskolans tak. Hur kan getingarna bo där?? Vi kollade på filmer och vi forskade deras hexagon formade ”hus”. Sen återskapade vi eget getingbo.

 

I det här sammanhanget märkte vi, pedagoger, att intresset runt olika sätt att bo  bara växte och växte.

 

När den nya terminen började (HT 2020) bestämde vi oss för att fortsätta lära oss nya saker om hur en bostad kan se ut.

 

Planering:

 

Vi planerade promenader i närmiljö där barnen fick visa var de bodde: barnen fick beskriva vägen från/till förskolan. Vi ställde frågor angående orientering, vänster/höger, rakt fram, bakom, vad som ligger bredvid, t.ex. mataffär, skola, skog, sjö.

 

Sidospår – naturvetenskap

 

Under projektets gång upptäckte vi en rhizom liknande utveckling; man kan inte undvika att koppla projektet till andra ämne: matematik, språk, naturvetenskap, demokrati, sociala kompetenser.

 

Under promenader upptäckte vi förändringar i naturen, samt olika ”konstruktioner”: myrstack, hål i marken, hål i träden, hål i ekollon.

 

Vi utmanade barnen att ha egna hypoteser och teorier: ”vad tror ni? vem som bor här?”

 

Vi skapade utrymme för diskussioner, samtal och boksamtal när vi läste böcker om myror eller om andra djur.

 

Barnen har lärt sig att visa djur ”sover” på vintern, att det finns ”en drottning” i myrstacken, att larver bor i ekollon och äter ekollons kärna.

 

Vid olika mötes forum fick barnen berätta/rita om hur deras hus/rum ser ut.

 

Kartor

 

För att kunna synliggöra våra promenader använde vi oss av Google maps kartor.

 

 Vi skrev ut Sköndals karta och tillsammans med barnen hittade vi på kartan: förskolan, mataffären, sjön, skogen, motorvägen, kyrkan. Tillsammans upptäckte vi olika små symboler: en matkorg för mataffären, ett torn Hökarängens gård, ett kors för kyrkan. Blått är för sjön, gult är för motorvägen och grönt för skog.

 

Karta undersökning utvecklades från Sköndals karta till världskarta som finns på avdelning. Vi märkte barnens intresse for alla symbolerna som finns på kartan, man letar efter kameler, isbjörnar, apor m.m.

 

Hur går vi vidare?

 

Vi kommer att reflektera med barnen kring det man har lärt sig. Vi tänker skapa olika kartor: avdelningens, förskolans, förskolans gård. Skattkarta och hitta skatt kan vara en rolig lek.

 

 

 

Projektet kan anpassas till olika åldersgrupper med utgångspunkt från deras kunskaper och färdigheter.

 

Projektarbetet kräver inte speciellt material: det gör att det blir mest verbalt, där barnen och pedagoger skapar utrymme för diskussioner, hypoteser och teorier.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: