Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet och sexualitet

Skapad 2020-11-27 14:18 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Under arbetsområdet kommer vi att lära oss vad som händer i kroppen under puberteten. Vi kommer att ha diskussioner utifrån bland annat kärlek, relationer och jämställdhet.
Grundskola 6 Biologi
Under arbetsområdet kommer vi att lära oss om vad som händer i kroppen under puberteten och om vår livscykel. Vi kommer också att ha diskussioner utifrån bland annat kärlek, relationer och jämställdhet. Vi lär oss om befruktning och graviditet.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta kapitlet är att eleverna ska få en bild av vad som sker med deras kroppar  och psyke under puberteten och att intresset för den egna kroppen och kroppen hos det motsatta könet ökar. Eleverna ska få tillfälle att diskutera relationer, sexualitet,  kärlek och ansvar. Eleverna ska kunna beskriva hur ett foster växer och föds fram

Centralt innehåll

 • Hur den psykiska hälsan påverkas av sociala relationer.
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undervisning

Undervisning
Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Läsa texter, söka information från läroboken PULS Biologi.
 • Se på filmer inom arbetsområdet och diskutera frågor om bland annat relationer, kärlek, pubertet och vår livscykel.
 • Gemensamma genomgångar, diskussioner, arbete enskilt och i grupp/par.
 • Se filmer och besvara frågor på Studi.se angående "pubertet".

 

Under arbetsområdet kommer vi att ta reda på och lära oss om:

 • Olika befruktningsmetoder hos växter och djur. Hur levande organismer kan föröka sig på olika sätt?
 • Vår livscykel - Befruktning och fortplantning; Hur ett människofoster blir till, lever och utvecklas?
 • Vad som händer i kroppen under puberteten. Vad förändras på utsidan? Vad förändras på insidan? Skillnader mellan pojkar och flickor?
 • Könsidentitet

Bedömning

Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, pubertet och samlevnad genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Resonera om hälsa och pubertet samt relatera till några samband i människokroppen. Såsom; Vad som händer i kroppen under puberteten. Hur ett människofoster blir till, lever och utvecklas.
 • Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.

 

Redovisning

 Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter.
 • Du använder dig av de begrepp som du har lärt dig, för att resonera om hälsa och pubertet samt relatera till några samband i människokroppen. Exempelvis Vad som händer i kroppen under puberteten. Hur ett människofoster blir till, lever och utvecklas.
 • Du använder informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
 • Du genomför de uppgifter som du får under arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: