👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna!

Skapad 2020-11-28 13:28 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 5 Religionskunskap
Vad är religion? Och vad finns det för olika religioner? I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om syskonreligionerna som också kallas de Abrahamitiska världsreligionerna! Vi kommer även att gå igenom vad det finns för skillnader - men framförallt vad det finns för likheter mellan dem.

Innehåll

Vi kommer att jobba med de tre Abrahamitiska religionerna (syskonreligionerna). 

Målet att är att du ska kunna se och förklara likheter och skillnader mellan religionerna samt beskriva hur en anhängare av någon av religionerna bör leva sitt liv. 

Det här ska vi lära:

 

 

* Högtider, riter och levnadsregler som finns inom syskonreligionerna och hur de genomförs.

 

* Symboler, heliga platser, grundare, anhängare och utbredning inom varje religion.

 

* Likheter och skillnader mellan de tre syskonreligionerna

 

 * Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

 

 

Så här ska vi jobba:

 

- Läsa och söka information på Clio.me

 

- Lärarledda genomgångar

 

- Titta på program om hur personer från respektive religion lever

 

 

 

Så här ska du få visa:

 

- Läsa, diskutera och göra uppgifter från läromedlet Clio

 

- Genom att delta i diskussioner

 

- Förhör om syskonreligionerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6

Matriser

Re
Syskonreligioner!

E
F
C
Heliga rum och platser
Du kan berätta lite om heliga platser eller rum.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om heliga platser eller rum.
Ritualer och högtider
Du kan berätta lite om ritualer och högtider.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om ritualer och högtider.
Levnadsregler
Du kan berätta lite om levnadsregler.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om levnadsregler.
Jämföra
Du kan beskriva några likheter och skillnader mellan några religioner och deras ritualer, heliga platser eller levnadsregler.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva likheter och skillnader mellan några religioner och deras ritualer, heliga platser eller levnadsregler.
Se samband
Du kan förklara lite om hur olika religioners sätt att tänka liknar varandra.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur olika religioners sätt att tänka liknar varandra.