👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värsta bästa nätet

Skapad 2020-11-28 23:45 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Svenska Samhällskunskap Religionskunskap
Under några veckor kommer vi att arbeta med Maria Dufvas bok Värsta bästa nätet som är en guidebok för barn om det härliga men ibland farliga livet på internet. Eleverna kommer att läsa texterna i boken hemma som högläsning och läsläxa. Förälder signerar läxan. Vi kommer att i skolan diskutera det lästa och olika dilemman tillsammans i mindre grupper.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Läsa texterna i boken hemma som läsläxa.
 • Gå igenom områden och begrepp.
 • Diskutera texterna och olika dilemman i klassen.
 • Ta reda på vad lagen säger i de olika situationerna.
 • Fundera över hur internet påverkar oss och våra liv, både positivt och negativt.
 • Diskutera och fundera på vad man kan göra för att undvika obehagliga situationer.
 • Diskutera och fundera på vad man kan göra om man utsätts för brott på nätet.
 • Träna oss på att ha ett källkritiskt förhållningssätt när vi rör oss på nätet.
 

Läsläxa till:

Onsdag 20/1, sid 9-27 
Inte alla är den de säger att de är - om fejkade konton
 
Onsdag 27/1, sid  31-43
Skicka vidare annars... - Om kedjebrev
Det var bara ett skämt ju! - Om pranks
 
Onsdag 3/2, sid 47-62
När skärmen blir ett monster - om näthat
 
Onsdag 10/2,  sid 67-85
Vem bestämmer över bilden på dig? - Om att fota och filma
 
Onsdag 17/2, sid 89-101
Var har du fått det ifrån? - Om källkritik
 
Vi läser i skolan, sida 103-111
"Vem kan du prata med? - Om viktiga vuxna 

 

Bedömning:

Sker kontinuerligt under arbetets gång, genom:
 • Vara delaktig i samtal och diskussioner 
 • Känna till vad lagen säger om vad som är tillåtet på internet
 • Känna till dina rättigheter och skyldigheter på internet
 • Veta vad du kan göra för att undvika obehagligheter och brott på internet genom att agera ansvarsfullt
 • Känna till de begrepp som rör området

Vi ser fram emot ett viktigt och givande arbetsområde!

// Christel och Tomas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6