Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva referat

Skapad 2020-11-29 09:48 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Skriva referat
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under de kommande veckorna kommer vi arbeta med att skriva referat. Vi kommer först lära oss vad det är, öva att skriva ett referat tillsammans och sedan får du skriva ett eget.

Innehåll

Den första texten jobbar vi tillsammans med för att ni ska förstå hur man arbetar när man skriver ett referat. Därefter kommer ni jobba två och två eller enskilt när vi skriver ett referat tillsammans. Vi kommer också  prata tillsammans om hur man presenterar källan. Den tredje texten kommer ni skriva helt på egen hand och lämna in. 

Använd min instruktion hur man skriver ett referat som ligger på teams under svenska - filer för att få extra hjälp. 

Tidsplan: 

Lektion 1: Genomgång vad ett referat är. Vi läser Skolverkets exempeltext. 

Lektion 2: Vi jobbar med en kortare text och skriver ett referat tillsammans 

Lektion 3: Vi repeterar kring binde/sambandsord och övar på det 

Lektion 4: Ni skriver ett eget referat 

Lektion 5: Ni skriver klart era referat. 

 

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Skriva referat

E
C
A
Skriva olika texter kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar kunskapskrav
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kunna sammanfatta - kunskapskrav
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: